Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери пощенски код/зона

Политика за поверителност

 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА „ТИП ТОП КУРИЕР” АД

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Въведение

С тази политика целим да разясним на нашите клиенти каква информация събира „Тип Топ Куриер“ АД като Администратор на лични данни, защо и как го правим, какви са правата ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) и как може да ги упражните

С настоящата политика искаме да Ви гарантираме, че „Тип Топ Куриер” АД:

·        спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

·        защитава потребителите, клиентите и партньорите си;

·        гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите.

 

Какви изисквания поставя пред нас Регламента?

 

Съгласно изискванията на Регламента, имаме следните задължения:

 

1.      Да събираме данните законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

За изпълнение на това изискване, сме изготвили и приели набор от източници на информация и набор от различни документи с оглед създаване на прозрачни и сигурни процедури по обработката и защитата на вашите лични данни.

 

2.      Минимизиране на събираните лични данни

При събиране на данните, „Тип Топ Куриер” АД и служителите ни се съобразяват с изискването на Регламента събираните данни да са в минимален възможен обем. Въпреки това, следва да се отчитат спецификите на бизнеса, изискващи работа с голям обем лични данни в процеса на предоставяне на куриерски и пощенски услуги, извършване парични преводи или услуги, възложени ни от трети лица. Събирането, обработката и съхранението на детайлни лични данни се налага както за изпълнение на договорните ни задължения по предоставяне на нашите услуги, така и поради наличието на редица специфични законови задължения, които трябва да спазим.

 

3.      Ограничение на целите

„Тип Топ Куриер” АД гарантира, че събира данните Ви единствено за следните конкретни и законни цели:

·        За изпълнение на куриерски и/или универсални пощенски услуги, респективно сключване на договори за предоставяне на куриерска услуга и/или договори за предоставяне на универсална пощенска услуга, по който сте страна като субект на личните данни, или за предприемане на стъпки по Ваше искане като субект преди сключване на договора;

·        За целите на извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България;

·        За целите на извършване на парични преводи и плащане на битови сметки чрез системите на Изипей и MoneyGram;

·        За целите на сключване и изпълнение на договори с трети лица, които са ни възложили предоставяне на определени услуги, като например от „Фератум България” ЕООД, които са ни възложили да ги представляваме при сключване на договори за заеми;

·        За целите на законово задължение – специализираните закони ни задължават да събираме определен обем лични данни и да ги пазим за по-продължителни периоди от време. По-долу в настоящия документ може да се запознаете с периода, за който пазим личните Ви данни.

·        За отчитане на поведението Ви на сайта ни – посещавани страници, действия, продължителност на посещението Ви.

·        За маркетингови цели и за директен маркетинг – искаме от време на време да Ви изпращаме нашите специални предложения, като използваме предоставената от Вас електронна поща или друг канал за комуникация – Skype, Viber, Facebook messenger и пр.

 

4.      Точност на данните

Събирането на максимално точни данни е наша основна цел, за да можем да Ви предоставим качествена услуга.

 

5.      Определяне на максимален срок на съхранение на данните

Максималните срокове на съхранение на данните са посочени в съответния раздел на настоящата политика.

 

6.      Цялостност и поверителност

Уверяваме Ви, че предприемаме всички подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящо ниво на сигурност на събиране, запазване, трансфер и обработка на личните Ви данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

 

7.      Отчетност

Имаме разработени политики, стандарти и методи, чрез които записваме Всяко действие, свързано със събирането и обработката на Вашите лични данни.

 

Какви лични данни събираме за Вас?

 

1. При регистрация на профил на нашия уебсайт събираме следните лични данни:

·        Три имена;

·        Адрес;

·        Адрес на електронна поща (Е-мейл);

·        Телефони за контакт;

·        Потребителско име

 

2. При изпълнение на куриерски и/или универсални пощенски услуги събираме следните лични данни:

 

·        Три имена;

·        ЕГН

·        Адрес;

·        Адрес на електронна поща (Е-мейл);

·        Телефони за контакт;

·        Банкова сметка – в случай на наложен платеж;

·        Данни по лична карта – в случай на наложен платеж;

·        Клиентски номера на „Топлофикация София” ЕАД – в случаите на доставка на фактури и други документи до потребителите на „Топлофикация София” ЕАД;

 

 

3. При извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България;

·        Три имена;

·        ЕГН

·        Адрес;

·        Адрес на електронна поща (Е-мейл);

·        Телефони за контакт;

·        Данни по лична карта.

 

4. При извършване на парични преводи и плащане на битови сметки чрез системите на Изипей и MoneyGram:

·        Три имена;

·        ЕГН

·        Адрес;

·        Адрес на електронна поща (Е-мейл);

·        Телефони за контакт;

·        Данни по лична карта.

 

5. При сключване на договори за заем от името и за сметка на „Фератум България” ЕООД

 

·        ЕГН;

·        Три имена;

·        Данни от лична карта;

·        Адрес;

·        Адрес на електронна поща (Е-мейл);

·        Телефони за контакт;

·        Банкова сметка;

·        Кредитна история – брой, размер и статус на заемите Ви;

·        Профил – образование, членове на семейството до 18 години;

·        Данни за работодател;

·        Трудова история – заемани позиции, стаж при отделните работодатели;

·      Лица за контакт – три имена и телефон за контакт;

·      Партньор – три имена и телефон за контакт.

 

Събираме и следните електронни идентификатори:

·        Анонимизиран IP адрес;

·        Идентификатор на устройство;

·        Идентификатор на потребителя, вкл. бисквитки;

 

Как събираме Вашите лични данни?

 

Личните Ви данни събираме по следните начини:

·        Чрез електронната форма, която попълвате на сайта ни при създаване на потребителско име, за да ползвате нашите куриерски и/или пощенски услуги;

·        По време на посещението Ви на сайтовете ни, чрез използване на инструменти на трети страни;

·        По телефона или на място от адреса на изпращача, когато заявявате куриер за ползване на нашите услуги по доставка на писма и различни пратки;

·        На място, в нашите офиси в цялата страна;

·        Когато извършваме пощенски или куриерски услуги, възложени ни от наш корпоративен клиент, той ни предоставя лични данни на физическите лица-адресати.

 

За какви цели събираме личните Ви данни?

 

Информацията, която събираме и обработваме за вас може да се използва за следните цели:

1. За изпълнение на нашите куриерски и/или универсални пощенски услуги

Събираните лични данни на клиентите се използват изключително за предприемане на стъпки за осигуряване на правилното и надлежно изпълнение на нашите куриерски и/или универсални пощенски услуги и изпълнение на законовите изисквания по отношение на счетоводно-финансовото му отразяване.

 

2. За извършване на пощенски парични преводи или парични преводи и плащане на битови сметки чрез системите на Изипей и MoneyGram

Събираните лични данни на клиентите се използват изключително за предприемане на стъпки за осигуряване на правилното и надлежно изпълнение на паричните преводи и плащане на битови сметки и изпълнение на законовите изисквания по отношение на счетоводно-финансовото му отразяване.

 

3. За сключване и изпълнение на договори за заем от името и за сметка на „Фератум България” ЕООД

Събираните лични данни на клиентите се използват изключително за предприемане на стъпки за сключване и последващото осигуряване на правилното и надлежно изпълнение на договори за заем от името и за сметка на „Фератум България” ЕООД и изпълнение на законовите изисквания, включително и изискванията относно счетоводно-финансовото му отразяване.

 

4. За нормално функциониране на сайта ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта ни. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребител, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтът и Вас от посегателства.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

5. За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, „Тип Топ Куриер” АД ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

6. За измерване

Събираме информация за Вашето използване на сайтовете ни и услугите ни, като може да ги комбинираме с предишно събрана информация, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

7. За Маркетингови цели

За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.

 

Защита на информацията

 

За да защитим личните Ви данни, използваме всички съвременни технически средства за безопасен пренос, съхранение и обработка на информацията:

 

·         Защитена връзка между различните елементи на системата ни;

·         Криптиране на базите ни данни на сървърите, на които се пазят;

·         Хостване на базите данни на сървъри в Европейското икономическо пространство и сключване на договори само с проверени от гледна точка на информационната сигурност хостинг компании;

·         Ограничен достъп до тях от служители, които са приели политиките ни за сигурност на информацията;

·         Набор вътрешни правила за работа с информация, съдържаща лични данни.

·         Инструктаж на служителите и осигуряване на необходимите организационни и технически средства за опазване на информацията

 

На кого предоставяме вашите лични данни?

 

Понякога прехвърляме Ваши лични данни към:

·      Обработващи или администратори на лични данни, намиращи се в Европейското икономическо пространство;

·      Трети лица, с които „Тип-Топ Куриер” АД има договорни правоотношения за предоставяне на услуги;

·      Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook.

·      Дружествата, поддържащи платежните системите на Изипей и MoneyGram:

·      Трети лица, предоставящи услуги на нашето дружество като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

 

Колко време съхраняваме информацията

 

Ако сте сключили договор с нас и сте ползвали нашите услуги, имаме законово задължение да пазим личните Ви данни за срок от пет години след приключване на договора.

 

Личните Ви данни, събирани по електронен път, извън горепосоченото основание за събиране на личните ви данни, ще пазим за срок от 12 месеца от последното посещение на сайта ни.

 

Права на субектите на данни според GDPR

 

Наш приоритет е да ви информираме за вашите законови права, а също така да гарантираме тяхното спазване.

Вие имате следните права, които може да упражните във връзка с обработването на личните ви данни:

·        Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни;

·        Да поискате коригиране или допълване на данните ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

·        Право на достъп до личните ви данни;

·        Право на ограничаване обработването на личните ви данни;

·        Право на възражение срещу обработването на личните ви данни;

·        Правото на преносимост на данните;

·        Право да поискате изтриване на личните ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

·        Право да поискате от Администратора на личните ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

·        Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

Информираме Ви, че ще отказваме искания за изтриване на данните Ви за срок от пет години от изтичането на последния Ви договор с нас или последното ползване на наша услуга, с цел изтичане на законово установения давностен срок.

 

Как можете да упражните вашите права?

 

Може да упражните вашите права като подадете искане по образец във всеки наш офис.

Списък на офисите ни може да намерите тук: https://courier.bg/bg/offices

 

На място наш служител ще направи проверка на Вашите лични данни, след което ще приеме искането Ви.  В искането имате възможност да посочите начин, по който предпочитате да
бъдете уведомен за изпълнение на искането.

 

В установения в Регламента срок от 30 дни ще обработим искането Ви и ще Ви уведомим по посочения от Вас начин.

 

Контакти на Администратора

 

„Тип Топ Куриер” АД

София, 1220,

ул. "Майор Димитър Думбалаков" №38

Телефон: 02 / 936 99 99

Електронна поща: tiptop@courier.bg

 

 

Контакти на Комисията за защита на личните данни

 

София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

 

Заключение

Настоящата политика за поверителност е приета и актуална към дата 25.05.2018г. Запазваме си право по всяко време да правим промени или допълнения в нея.

Промени влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта ни, освен ако в Политиката не е предвидено друго.

За да си осигурите адекватна информация, следва периодично да посещавате уебсайта на „Тип Топ Куриер” АД.