Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Финансови отчети

Годишен финансов отчет за 2020 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2020 г.

- Отчет за паричните потоци за 2020 г.

- Справка за дълготрайни активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2019 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2019 г.

- Отчет за паричните потоци за 2019 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2018 год.

- Финансов отчет 2018 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2017 год.

- Финансов отчет 2017 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2016 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2016 г.

- Отчет за паричните потоци за 2016 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2015 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2015 г.

- Отчет за паричните потоци за 2015 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2014 год.

- Финансов отчет 2014 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2013 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2013 г.

- Отчет за паричните потоци за 2013 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2012 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2012 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2012 г.

- Отчет за паричните потоци за 2012 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2011 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2011 г.

- Отчет за паричните потоци за 2011 г.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2010 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2010 г.

- Отчет за паричните потоци за 2010 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2009 год.

- Справка за предприятието през 2009 г.

- Годишна данъчна декларация 2009 г.

- Счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

- Отчет за разхода на горива и енергия

- Отчет за собствения капитал

- Справка за приходите и разходите от лихви

- Отчет за приходите и разходите за 2009 г.

- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 г.

- Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 г.

- Справка за вземанията и задълженията

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2008 год.

- Финансов отчет 2008 г.