Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери пощенски код/зона

Финансови отчети

Годишен финансов отчет за 2020 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2020 г.

- Отчет за паричните потоци за 2020 г.

- Справка за дълготрайни активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2019 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2019 г.

- Отчет за паричните потоци за 2019 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2018 год.

- Финансов отчет 2018 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2017 год.

- Финансов отчет 2017 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2016 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2016 г.

- Отчет за паричните потоци за 2016 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2015 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2015 г.

- Отчет за паричните потоци за 2015 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2014 год.

- Финансов отчет 2014 год.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2013 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2013 г.

- Отчет за паричните потоци за 2013 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2012 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2012 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2012 г.

- Отчет за паричните потоци за 2012 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2011 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2011 г.

- Отчет за паричните потоци за 2011 г.

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2010 год.

- Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Отчет за собствения капитал

- Отчет за приходите и разходите за 2010 г.

- Отчет за паричните потоци за 2010 г.

- Доклад на независим одитор

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2009 год.

- Справка за предприятието през 2009 г.

- Годишна данъчна декларация 2009 г.

- Счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

- Справка за дълготрайни материални активи

- Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

- Отчет за разхода на горива и енергия

- Отчет за собствения капитал

- Справка за приходите и разходите от лихви

- Отчет за приходите и разходите за 2009 г.

- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 г.

- Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 г.

- Справка за вземанията и задълженията

---------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет за 2008 год.

- Финансов отчет 2008 г.