Лични данни - Тип Топ Куриер
Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Лични данни

 СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.         Във връзка с регистрацията на уеб сайта www.courier.bg, собственост на „Тип Топ Куриер” AД (наричано по-долу за краткост „Тип Топ Куриер”), дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 121205881 и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), декларирам съгласието си Тип Топ Куриер да обработва личните ми данни, предоставени при попълване на  формата за регистрирането ми като потребител на уеб сайта www.courier.bg.

 

2.         С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че предоставям личните си данни доброволно, същите са пълни и верни, както и че съм запознат/а с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давам изрично и безусловно съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:

            a.         За целите на регистрацията ми в уеб сайта www.courier.bg;

            b.         За целите на ползване на услугите на Тип Топ Куриер, включително да заявявам и проследявам куриерски и/или универсални пощенски услуги;

            c.         За целите на извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България;

            d.         За целите на извършване на парични преводи и плащане на битови сметки чрез системите на Изипей и MoneyGram;

            e.         За целите на изпращане до мен на подходящи предложения за продукти и услуги на Тип Топ Куриер;

            f.          За целите на изпращане до мен на игри и промоции на Тип Топ Куриер;

            g.         За целите на обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Тип Топ Куриер, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията по договор.

            h.         използването на личните ми данни за целите на планиране, отчетност и статистика.

 

3.         С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че Тип Топ Куриер има право да предоставя личните ми данни на трети лица:

            a.         Обработващи или администратори на лични данни, намиращи се в Европейското икономическо пространство, с които има договорни правоотношения, включително като изпълнители и франчайзополучатели;

            b.         Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook.

            c.         Дружествата, поддържащи платежните системите на Изипей и MoneyGram:

            d.        Трети лица, предоставящи услуги на нашето дружество като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

 

4.         С настоящото декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че имам право:

            a.         Във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ви данни;

            b.         Да поискам коригиране или допълване на данните ми при констатирана неточност чрез писмено заявление;

            c.         На достъп до личните ми данни;

            d.         На ограничаване обработването на личните ми данни;

            e.         На възражение срещу обработването на личните ми данни;

            f.          На преносимост на данните;

            g.         Да поискам изтриване на личните ми данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

            h.         Да поискам от Администратора на личните ми данни да уведоми третите лица, на които Администраторът е предоставил личните данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

            i.          На жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

5.         С настоящото декларирам изрично, че представените от мен на Тип Топ Куриер лични данни на трети физически лица са предоставени доброволно от тези трети лица и същите са информирани, знаят и се съгласяват, че техните данни ще бъдат използвани за целите на изпълнение на услугите на Тип Топ Куриер.

 

6.         С настоящото декларирам изрично, че съм запознат/а, че Тип Топ Куриер използва на своя сайт www.courier.bg бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за  предоставяне на посочените в сайта услуги. Уведомен съм, че някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта www.courier.bg. Повече информация може да намерите в Политика за бисквитки на „Тип Топ Куриер” АД.

 

7.         Уведомен/а съм, че Тип Топ Куриер има право да обработва и съхранява личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание:

            a.         Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламента - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

            b.         Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

            c.         Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Тип Топ Куриер.

 

8.         С настоящото се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща, по Вайбър (Viber), Ремаркетинг – (маркиране на потребителите според техния интерес и конкретни действия, с цел показване на специфични спрямо тях рекламни послания) и др.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

9.         С настоящото давам изричното си съгласие да получавам непоискани търговски съобщения от Тип Топ Куриер, включително на електронната ми поща, чрез СМС, по Вайбър (Viber) или по друг начин. Настоящото съгласие има действие до момента на получен писмен отказ от моя страна.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

10.       С настоящото декларирам изрично, че съм запознат/а и приемам, че Тип Топ Куриер използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, които не са необходими за  предоставяне на посочените в сайта услуги, но се използват за анализиране на поведението на клиента в уебсайта или бисквитки, използвани за показване на реклами и др.

 

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да се откажа от настоящото съгласие за обработка на личните ми данни съгласно горепосочената точка.