Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери пощенски код/зона

За нас

   "Тип–Топ Куриер" АД е регистриранo през 1996 г. Уставният капитал е 1321000 лв.


    Притежава Удостоверение за Пощенски оператор на неуниверсални пощенски услуги с лиценз No 003-01 на МТС  от 18.12.2001 година.

    Вписано е в регистъра на администраторите на лични данни под No 26419.

    Извършва куриерски и пощенски услуги, хибридна поща, транспортни и логистични услуги. Ежедневно се доставят над 20 000 пратки и се разпространяват над 350 000 рекламни материала.

    Управлява се от Денка  Димитрова – Изпълнителен директор.

    На 21 септември 2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията издаде  на Тип - Топ Куриер АД лицензия за извършване на Универсална пощенска услуга за срок от 20 години, считано от 01.01.2007 г.
Лицензията дава право на изграждане на собствена пощенска мрежа.
Универсалната пощенска услуга се предоставя под търговската марка Т-POST. Предлагат  се всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга: кореспондентски пратки (вкл. писма, пряка пощенска реклама и/или пощенска карта), малки пакети, печатни произведения, секограми, колетни пратки.
В центровете за пощенски услуги на Т-POST се предоставят пощенски парчни преводи и преводи по банкови сметки.

    "Тип–Топ Куриер" АД прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с област на приложение: маркетинг, предоставяне и продажба на пощенски /универсални и неуниверсални/ услуги и на други услуги /по възложителство, продажба на стоки,  разпространение на рекламни материали. От края на 2011 прилага и система за сигурност на информацията в съответствие с изисквания на ISO 27001:2005. Политиката по качеството на Тип – Топ Куриер АД е свързана с постоянния стремеж за разбиране нуждите на потребителите и удовлетворяване на техните изисквания.

    "Тип-Топ Куриер" АД е куриерска компания с утвърдено място на пазара на куриерски и неуниверсални пощенски услуги в РБългария. Специализирана е в обслужване на големи обеми кореспонденция на корпоративни клиенти. Предлага комплексна услуга, включваща всички етапи на подготовка, печат, пликоване и доставка .
    Има регистрация по Закона за Пощенските услуги за приемане и / или доставяне като пощенски пратки на съобщения предавани чрез далекосъобщителни средства.


  
 

   Лицензии и удостоверения

    Договори и общи условия

   Политики на фирмата

    Финансови отчети