Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Промяна в правилата за събиране и съхранение на лични данни при предоставяне на куриерски и пощенски услуги

Дата: 15.07.2019, 11:33

Уважаеми клиенти,
В изпълнение на настъпилите промени в Закона за пощенски услуги, регламентиращи правилата за събиране и съхранение на лични данни  при предоставяне на куриерски и пощенски услуги, сме длъжни да  събираме и съхраняваме следната информация за вас:
    - Три имена и ЕГН или Личен номер на чужденец за физически лица;
    - Име и ЕИК на юридическо лице, както и идентификационни данни на упълномощено лице (три имена и ЕГН или Личен номер);
 
Тази информация ще е необходима и сме задължени да я изискваме  само в описаните от закона случаи:
     -При изпращане на вътрешни и международни пратки с наложен платеж – данни на подателя;
    -При изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски колети), във всички случаи, включително без наложен платеж – данни на подателя;
    -При изпращане на пощенски паричен превод;
    -Получаване на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод – данни на получателя