Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Проект

Дата: 30.01.2020, 17:17

                                                                                                  

Проект и главна цел:

BG05M9OP001-1.057-0190 Повишаване квалификацията на персонала на "Тип-Топ Куриер" АД

Целта е да се повиши адекватността на уменията на заети лица в "Тип-Топ Куриер" АД, съобразено с актуалните нужди
на дружеството, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчива заетост,
чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.


Обща стойност:   
335 000.00 лева, от които 170 850.00 лева европейско и 30 150.00 лева национално съфинансиране.