Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери пощенски код/зона

Нов проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Дата: 18.02.2021, 01:00

„ТИП-ТОП КУРИЕР“ АД

  

стартира на 08.02.2021 г. изпълнението на проект

 

№ BG16RFOP002-2.077-0286

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0286 -C01

по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Стойност на проекта – 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение - 3 месеца (08.02.2021 г. - 08.05.2021 г.)