Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Нов проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Дата: 18.02.2021, 01:00

„ТИП-ТОП КУРИЕР“ АД

  

стартира на 08.02.2021 г. изпълнението на проект

 

№ BG16RFOP002-2.077-0286

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0286 -C01

по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Стойност на проекта – 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение - 3 месеца (08.02.2021 г. - 08.05.2021 г.)